SOSW Internat / Świetlica Oferta Świetlica

Oferta Świetlica

Świetlica zapewnia opiekę w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze w szkole. Czynna jest w godzinach od 6.30 do 16.30 dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
• czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
• organizację dojazdu do szkoły;
• inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
Wychowawcy świetlicy zapewniają uczniom właściwą opiekę przed i po zajęciach lekcyjnych. Dbają o rozwój uzdolnień i zainteresowań intelektualnych oraz artystycznych wychowanków. Kształtują nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczą kulturalnego zachowania się i współpracy w grupie. Współdziałają z domem rodzinnym i środowiskiem lokalnym Ośrodka. Dla uczniów organizowane są różne imprezy i uroczystości okolicznościowe. Wychowankowie biorą udział w konkursach, zawodach i turniejach wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych.
W świetlicy uczniowie nie tylko bawią się i odpoczywają, ale też zdobywają nowe wiadomości i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach. Realizowane treści kształcenia i wychowania są zawarte w rocznym planie pracy świetlicy szkolnej oraz w programie wychowawczo – profilaktycznym Ośrodka.

GRUPY ŚWIETLICOWE

GALERIA PRAC ŚWIETLICOWYCH

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content