Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do przedszkola

1. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji do przedszkola.
2. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami winni zgłosić się do Przedszkola Specjalnego nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Przyjęcie dziecka do naszego przedszkola odbywa się na podstawie: karty zgłoszeniowej do przedszkola wypełnianej przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Dla dzieci spoza Dąbrowy Górniczej wymagane jest również skierowanie wydane przez organ prowadzący Ośrodek po uzyskaniu zgody przez organ prowadzący jednostki samorządu terytorialnego właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/20 znajdują się w dokumentach do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 2 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 2 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content