Oferta

ULOTKA INFORMACYJNA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ OGŁASZA NABÓR
NA KIERUNEK: OGRODNIK
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ OGŁASZA NABÓR
NA KIERUNEK: CUKIERNIK
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ OGŁASZA NABÓR
NA KIERUNEK: PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Oferta Branżowej Szkoły I Stopnia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1, to dotychczasowa zasadnicza szkoła zawodowa.
Nauka w niej trwa 3 lata. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 kształci uczniów w zawodach:
cukiernik
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
ogrodnik.

  • Kształcenie uczniów może być prowadzone do ukończenia przez ucznia 24 roku życia.
  • Nauka zawodu prowadzona jest w nowoczesnych pracowniach przygotowanych do zajęć praktycznych a także u pracodawców.
  • Uczniowie na zakończenie nauki zdają egzaminy kwalifikacji zawodowej dla danego zawodu. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych daje uczniowi możliwość dalszego kształcenia w Branżowej Szkole II Stopnia lub podjęcie zatrudnienia

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej jest prowadzona dla młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami:

1) niesłyszących i słabosłyszących;
2) niewidomych i słabowidzących;
3) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
4) autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Szkoła jest prowadzona dla młodzieży, która:

1) wymaga stosowania specjalnych oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych;
2) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności,
3) z powodu niepełnosprawności nie może uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania;
4) uzyska zaświadczenie lekarskie uprawniające do nauki w danym zawodzie.

Uczniowie z odległych miejscowości na czas nauki szkolnej mogą korzystać z internatu.
Zawody które możesz u nas zdobyć:

CUKIERNIK

Uczeń w trakcie nauki zdobywa umiejętności potrzebne do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– wytwarzanie produktów i półproduktów cukierniczych oraz ciastkarskich,
– wytwarzanie elementów dekoracyjnych wyrobów ciastkarskich,
– obsługa maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych i ciastkarskich,
– prowadzenie dokumentacji produkcyjnej oraz rozliczeń technologicznych zużycia surowców i półfabrykatów do produkcji,
– organizowanie własnego stanowiska pracy cukiernika i stanowisk pracy podległych pracowników zgodnie z zasadami bhp i ppoż.

Ścieżka kariery zawodowej:
Absolwent szkoły zasadniczej może być zatrudniony w placówkach cukierniczych, firmach specjalizujących się w produkcji słodyczy oraz w cukierniach.

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

Uczeń w trakcie nauki zdobywa umiejętności potrzebne do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– prac porządkowych w części noclegowej i gastronomicznej hotelu,
– prac pomocniczych związanych z obsługą konsumenta,
– sporządzaniem potraw i napojów,
– prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych,
– pielęgnowania roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych.

Ścieżka kariery zawodowej:
Absolwent znajdzie pracę w hotelach, pensjonatach, motelach, domach wycieczkowych, kempingach, ośrodkach wypoczynkowych, centrach konferencyjnych i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

OGRODNIK

Uczeń w trakcie nauki zdobywa umiejętności z zakresu szkółkarstwa i produkcji owoców, uprawy i pielęgnacji warzyw i roślin ozdobnych oraz urządzania i pielęgnacji terenów zieleni:
– produkcja roślin ozdobnych, sadowniczych i warzywniczych,
– projektowanie i wykonywani obiektów terenów zieleni,
– wykonywanie wyrobów bukieciarskich, kompozycji z roślin żywych i suchych,
– projektowanie terenów zielonych i ich wykonawstwo.

Ścieżka kariery zawodowej:
Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem, projektowaniem oraz pielęgnacją miejskich terenów zielonych i obiektów sportowych. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

BAZA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW PRZEZNACZONE SĄ:

– nowoczesne pracownie przedmiotowe
– nowoczesne pracownie komputerowo – multimedialne;
– nowocześnie wyposażone pracownie zajęć praktycznych;
– biblioteka multimedialna z czytelnią;
– basen;
– sala gimnastyczna;
– siłownie;
– specjalistyczne sale rehabilitacyjne;
– gabinety do specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych m.in. są to terapia Tomatisa, terapia Johansena, terapia EEG Biofeedback, terapia Warnkego, terapia Snoezelen w sali doświadczania świata;
– internat;
– stołówka.

Zajęcia praktyczne odbywają się w następujących miejscach:

– nowoczesne pracownie na terenie szkoły
– pracownie w ZSZ „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej
– zakłady pracy

Współpracujemy z pracodawcami:

– Szkółka Drzew i Krzewów „Kapias” w Będzinie;
– Gospodarstwo Szkółkarskie „Kapias” w Goczałkowicach;
– Centrum Ogrodnicze „Żurek” w Świerklańcu;
– Hotel „Astra”, Hotel „Shuma” w Dąbrowie Górniczej;
– Ośrodek Wypoczynkowy „Rybaczówka” w Dąbrowie Górniczej;
– Cukiernia „Łysa Góra” w Dąbrowie Górniczej.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content