Klub Szkół UNICEF – BR
15 września 2021

„Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny”.
W roku szkolnym 2021/2022 postanowiliśmy kontynuować program – Klub Szkół UNICEF z uczniami szkoły branżowej i liceum. 15.09 zorganizowaliśmy spotkanie aktywnych uczniów, zainteresowanych działaniami UNICEF. Członkowie zostali zapoznani z działalnością Klubu Szkół UNICEF. Nawiązaliśmy współpracę ze szkolnym samorządem uczniowskim i szkolnym wolontariatem. Przygotowaliśmy „Kącik UNICEF” – przestrzeń dedykowaną działaniom Klubu Młodych UNICEF i przystąpiliśmy do realizacji działań.

Koordynator – Aleksandra Jonczyk

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content