Matura

EGZAMIN MATURALNY 2023/2024 INFORMACJE

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej CKE oraz stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych zamieszczono materiały dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

Materiały są dostępne na stronie CKE pod następującym linkiem:
1) maturzyści: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/stres-egzaminacyjny-materialy-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli/.

Materiały obejmują:
1) Poradnik dla maturzysty
2) Narzędziownik dla maturzysty
3) Zalecenia dla ósmoklasisty, ale mogą z nich również korzystać maturzyści
4) Poradnik dla rodziców
5) Scenariusze zajęć dla nauczycieli.

Zapraszamy do korzystania z materiałów.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w roku 2024
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023-2024

EGZAMIN MATURALNY 2022/2023 INFORMACJE

Nowe zasady zdawania matury w roku 2023 i 2024 – wykaz zmian: https://cke.gov.pl 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 października 2022 r. dotycząca drugiego testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

EGZAMIN MATURALNY 2021/2022 INFORMACJE

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022
Załącznik 1a: Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content