Oferta

ULOTKA INFORMACYJNA

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Szkoła dla ludzi z pasją.

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Słabowidzących i Niewidomych, Słabosłyszących i Niesłyszących, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Dąbrowie Górniczej, to jedyna w regionie placówka dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów niepełnosprawnych. Zapewniamy możliwość zdobywania wiedzy w najbardziej efektywny dla danego ucznia sposób. Edukacja odbywa się w miłej atmosferze w kilkuosobowych zespołach. Wykwalifikowana kadra stosuje indywidualne, podmiotowe podejście do każdego ucznia. Oferujemy klasy z następującymi profilami: rozszerzonym językiem polskim, historią oraz biologią i WOS-em, a także intensywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. W naszej szkole uczniowie mają sposobność rozwijania swoich zainteresowań podczas ciekawych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, przeprowadzanych w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych, wyposażonych w sprzęttyfolooptyczny oraz tablice multimedialne. Młodzież zdobywa wiedzę dzięki metodom polisensorycznym, licznym projektom edukacyjno-artystycznym oraz sportowym. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie realizowali m.in. projekty ogólnopolskie jak: „ Narodowe Czytanie Wesela”, „ Czytaj pl.” oraz międzynarodowe: Erasmus, Wymianę Polsko- Rosyjską czy wyjazdy naukowe. Tradycją naszej szkoły jest udział niepełnosprawnych uczniów w projekcie „ Zobaczyć morze”, którego współorganizatorami są kpt. ż. w. Janusz Zbierajweski oraz Fundacja Gniazdo Piratów. To nowatorskie przedsięwzięcie zakłada udział w rejsie jachtem „Zawisza Czarny”, którego załogę w połowie stanowią osoby niepełnosprawne wzrokowo, wykonujące wszystkie czynności marynarzy jak: nawigację, sprzątanie, gotowanie czy pomoc załodze stałej. Priorytetem w nauczaniu osób niepełnosprawnych jest łączenie metod edukacyjnych z rewalidacyjnymi, które kompleksowo wpływają na rozwój naszych uczniów, umożliwiając interdyscyplinarne zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz pełnienie różnych zadań i samodzielne, aktywne życie w społeczeństwie.

„Szkoła z pasją” promuje utalentowanych uczniów

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne jako „Szkoła z pasją” promuje utalentowanych uczniów. Wspiera ich pasje i rozwój . Nobilitacją już wyróżniających się swoim talentem uczniów jest przyznanie im tytułu: „Talent roku…” i przekazanie stypendium na dalszy rozwój w danej dziedzinie. Stypendium to ufundowała Pani Iwona Rzepko – naczelny redaktor czasopisma „ Nasze Sprawy”. Otrzymane stypendium niewątpliwie podnosi prestiż i stanowi wyróżnienie uzdolnionych i twórczych uczniów naszej szkoły. Stypendium nosi nazwę Zofii Książek – Bregułowej znanej aktorki i poetki współczesnej zmarłej 1 czerwca 2014 w Katowicach. Zofia książek-Bregułowa była Patronką Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, który został przekształcony wraz z trzema innymi szkołami w obecnie istniejący Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej. Pierwszym stypendystą, „ Talentem roku 2016/2017”, został Bartłomiej Serwatka, który swoją przyszłość artystyczną pragnie rozwijać także po ukończeniu liceum. Bartek planuje po maturze studiować na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie na Wydziale Wokalnym.

Baza IV Liceum Ogólnokształcącego

IV  Liceum  Ogólnokształcące  mieści  się  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  dla Dzieci  i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Swobodnej 59. Placówka położona jest w cichej i spokojnej okolicy. Jej dogodne usytuowanie zapewnia sprawny dojazd zarówno samochodem jak i komunikacją miejską. Z zewnątrz budynek otacza piękny teren, na którym znajduje się zarówno nowoczesny plac zabaw przeznaczony dla najmłodszych, jak i nowe boisko sportowe. Dla wygody rodziców na terenie szkoły znajduje się także duży monitorowany parking.
Wewnątrz budynku, oprócz profesjonalnie wyposażonymi, nowoczesnych, multimedialnych, przestronnych i jasnych klasopracowni oraz szerokich korytarzy znajdują się między innymi: nowoczesna sala gimnastyczna; basen, siłownia, sala wczesnego wspomagania rozwoju, salka korekcyjna, gabinet hydroterapii, sale terapeutyczne: SI, Tomatisa, tyfloakustyczna, doświadczania świata, usprawniania widzenia. Ponadto budynek wyposażony jest w cztery windy, imponującą stołówkę, świetlice szkolne, szatnie, bibliotekę, gabinety specjalistów, aulę ze sceną. Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać również z internatu.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content