SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH – SP

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH – SP
27 czerwca 2022

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Nazwa programu
„Baw się i tańcz”

Program zajęć półkolonii letnich realizowany w terminie od 27.06 – 08.07. 2022r. został opracowany i dostosowany do potrzeb, zainteresowań oraz możliwości uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Zajęcia realizowane będą w godzinach 9.00-15.00.

Głównym celem programu jest pobudzanie kreatywności ucznia.

Cele programu:

– odkrywanie własnych możliwości twórczych,
– rozwijanie aktywności ruchowej i kreatywności dzieci
– rozwijanie zainteresowań muzycznych,
– profilaktyka w zakresie zwalczania narkomanii – wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka,
– kształcenie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej.

Odpoczynek letni dla uczniów zorganizowany będzie w formie:

– wycieczek,
– warsztatów muzycznych
– pogadanek, prelekcji, prezentacji, interdyscyplinarnych warsztatów tematycznych,
– zajęć i zabaw rekreacyjno-sportowych,
– zajęć profilaktycznych, relaksacyjnych, czytelniczych,
– zajęć praktycznego działania

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ:

27.06.2022r – poniedziałek

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich. Śniadanie.
9.30 – Uroczyste powitanie uczestników półkolonii letnich;
– zapoznanie z organizacją półkolonii: przedstawienie wychowawców i opiekunów kolonijnych,
– omówienie regulaminu i zasad BHP obowiązujących w czasie pobytu na kolonii, w czasie wyjść,
wycieczek, zabaw ruchowych, rekreacyjnych oraz warsztatów,
– przydział sal dla poszczególnych grup.
-Prelekcja higienistki szkolnej na temat zdrowego stylu życia.
11.00 – Praca w grupach, zabawy integrujące zespół, ustalenie nazwy grupy, warsztaty plastyczne,
przygotowanie plakatu oraz hasła będącego mottem przewodnim półkolonii.
13.00 – Prezentacja plakatów i haseł poszczególnych grup kolonijnych.
14.00 – Obiad – utrwalanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole.
14.30 – Praca w grupach. Zajęcia profilaktyczne – dyskusja dydaktyczna w oparciu o historyjki obrazkowe.
15.00 – Rozejście się dzieci do domów.

28.06.2022r – wtorek

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich. Śniadanie.
9.30 – Omówienie zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczki autokarowej do Tarnowskich Gór – Kompleks
Zamkowy Tarnowice Stare. Rycerstwo – stan wojowników , malowanie na sztalugach.
14.00 – Obiad
15.30 – Praca w grupach. Zajęcia profilaktyczne – zagadki i bajki terapeutyczne dla dzieci.
15.00 – Podsumowanie dnia, rozejście się dzieci do domów.

29.06.2022r – środa

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich. Śniadanie.
9.30 – Zajęcia kreatywne w grupach – projektowanie instrumentów muzycznych.
11.00 – Spotkanie ze strażakiem – pokaz sprzętu strażackiego.
14.00- Obiad, porządkowanie stolików.
14.30 – Zajęcia profilaktyczne w grupach. „Zapobieganie uzależnieniom” – projekcja filmu.
15.00 – Rozejście się dzieci do domów.

30.06.2022r – czwartek

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich. Śniadanie.
9.30 – Zajęcia w grupach – warsztaty ruchu drogowego prowadzone przez WORD z Katowic.
11.00 – Warsztaty plastyczne – wykonanie kolorowych okładek zeszytów szkolnych w 3D.
14.00 – Obiad, czynności porządkowe po posiłku.
14.30 – Praca w grupach. Zajęcia profilaktyczne – Szacunek do drugiego człowieka, kulturalna rozmowa.
15.00 – Rozejście się dzieci do domów.

01.07.2022r – piątek

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich. Śniadanie.
9.30 – Praca w grupach – zajęcia kreatywne.
11.00 – Program profilaktyczny. „Stop uzależnieniom” – prezentacja plakatów wykonanych przez uczniów.
12.00 – Warsztaty muzyczno – taneczne ”Taniec połamaniec”. Dyskoteka.
14.00 – Obiad, porządkowanie stolików po posiłku.
14.30 – Podsumowanie dnia, zajęcia w grupach.
15.00 – Rozejście się dzieci do domu.

04.07. 2022r – poniedziałek

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich – śniadanie.
9.30 – Zajęcia kreatywne w grupach.
11.0 – Warsztaty muzyczne – zaproszeni goście zaprezentują utwory na akordeonie, skrzypcach, oboju.
14.00 – Obiad, czynności porządkowe.
14.30 – Zajęcia profilaktyczne. Zdrowe i bezpieczne nawyki – pogadanka.
15.00 – Rozejście się dzieci do domów.

05.07. 2022r – wtorek

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich – śniadanie.
09.30 – Zajęcia kreatywne w grupach.
11.00 – Warsztaty muzyczno – taneczne. Dyskoteka.
14.00 – Obiad, czynności porządkowe.
14.30 – Zajęcia profilaktyczne. Zdrowy styl życia –quiz.
15.00 – Rozejście się dzieci do domów.

06.07. 2022r – środa

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich. Śniadanie.
9.30 – Zajęcia kreatywne w grupach.
10.00 – Wyjście do kina Helios w Dąbrowie Górniczej projekcja filmu pt: „Minionki” godz. 11.00
14.00 – Obiad
14.30 – Zajęcia profilaktyczne – hasła przewodnie.
15.00 – Rozejście się dzieci do domów.

07.07. 2022r – czwartek

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich. Śniadanie.
9.30 – Zajęcia kreatywne w grupach.
11.00- Warsztaty artystyczne z zaproszonym gościem. Lena Bajer – animator czasu wolnego.
14.00 – Obiad
14.30 – Zajęcia profilaktyczne. Co można zrobić aby zapobiec uzależnieniom u dziecka – prezentacja
multimedialna.
15.00 – Podsumowanie dnia, rozejście się dzieci do domów.

08.07. 2022r – piątek

9.00 – Zbiórka uczestników półkolonii letnich. Śniadanie.
9.30 – Zajęcia kreatywne w grupach.
11.00 – Podsumowanie półkolonii letnich. Prezentacja multimedialna, dyplomy, nagrody
konkursowe dla uczestników, poczęstunek.
13.00 – Praca w grupach. ”.
14.00 – Obiad, czynności porządkowe.
14.30 – Program profilaktyczny – podsumowanie. Uzależnienia – mówić „Nie” gdy mówią „Tak”.
15.00 – Rozejście się dzieci do domów.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content