Święto Nauczycieli – BR
14 października 2020

Dzień Nauczyciela był w tym roku inny niż w latach poprzednich, ale równie uroczysty. Nauczyciele spotkali się, aby odebrać dyplomy oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Wysłuchano ciepłych i serdecznych słów przekazanych w liście przez Prezydenta Miasta, a uczniowie nagrali wspaniały koncert. Szczególnie wyróżniona została Pani Dyrektor Violetta Trzcina, otrzymując Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Gratulacje przyjęli również nauczyciele, którym przyznano Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej. Życzenia, podziękowania i kwiaty przekazali na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich pracowników naszego Ośrodka przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

LIST PREZYDENTA MIASTA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
ŻYCZENIA DYREKTORA OŚRODKA
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content