SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Wojewódzki konkurs triatlon matematyczny 2021

Wojewódzki konkurs triatlon matematyczny 2021
8 czerwca 2021

Już po raz siódmy w naszym Ośrodku nauczyciele matematyki zorganizowali Wojewódzki Konkurs „Triatlon Matematyczny”. Po raz trzeci konkurs objęty był honorowym patronatem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Po raz pierwszy konkurs znalazł się w „wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021”. Po raz kolejny w konkursie wzięły udział szkoły, które wcześniej w nim nie uczestniczyły, co świadczy o rosnącej popularności Triatlonu Matematycznego i coraz większym jego zasięgu. Tyle statystyki, pora na szczegóły. Konkurs skierowany był do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności różnego typu. Uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach:

I – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
II – uczniowie z normą intelektualną.

Ze względu na pandemię zmianie uległa formuła konkursu – został on przeprowadzony zdalnie, a uczestnicy pracowali indywidualnie, nie w parach. W pierwszej części rozwiązywali zadania logiczne (rebusy, wykreślanki, krzyżówki) oraz proste zadania tekstowe. Druga polegała na wykonaniu plakatu ilustrującego hasło – rozwiązanie jednego z zadań zamieszczonego w części I. Poniżej zamieszczamy link do padletu z pracami plastycznymi Uczestników: https://pl.padlet.com/monikazag/Bookmarks

Zwycięzcy w I kategorii

I miejsce – Paulina Klimczyńska (SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej)
II miejsce – Konrad Jamrozy (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku Białej)
III miejsce – Izabela Galińska (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku Białej)

Zwycięzcy w II kategorii

I miejsce – Emilia Tryjańska (SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej)
II miejsce – Gabriel Walas (ZSSPE w Siemianowicach Śląskich)
III miejsce – Oskar Krosta (Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach)

Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczniom, nie tylko zwycięzcom, ponieważ wykazali się wiedzą i umiejętnościami matematycznymi.

Do zobaczenia za rok! Zapraszamy!

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content