SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Dąbrowski Paszport Wolontariusza – PP

Dąbrowski Paszport Wolontariusza – PP
15 listopada 2021

W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu, nasi młodzi wolontariusze biorą udział w projekcie miejskim skierowanym wprost do dąbrowskiej młodzieży. Projekt ten realizowany jest przez Urząd Miejski Miasto Dąbrowa Górnicza wraz z Wydziałem Oświaty i Zespołem Doskonalenia i Wsparcia Nauczycieli. Dąbrowski Paszport Wolontariusza skierowany jest do uczniów dąbrowskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów. Paszport to dokument, w którym młodzi ludzie będą mogli dokumentować aktywność związaną z wolontariatem. Na podstawie wpisów w Paszporcie młodzi wolontariusze co roku będą wyróżniani podczas Dąbrowskiej Gali Wolontariusza. Gromadź punkty za udział w akcjach charytatywnych: miejskich lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich! Wykaż swoje zaangażowanie, aktywnie uczestnicząc w akcjach wolontaryjnych i w życiu miasta! Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatorów SKW i nauczycieli wspierających swoimi działaniami Szkolny Klub Wolontariatu lub na stronie: https://edukacja.dg.pl/dla-mlodziezy/paszport-wolontariusza/

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content