Rodzice

HARMONOGRAM REALIZACJI GODZIN DOSTĘPNOŚCI

GODZINY DOSTĘPNOŚCI WICEDYREKTÓW i KIEROWNIKÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA 1-6 ZET
SZKOŁA PODSTAWOWA 7-8 SPz i SPP

INFORMACJE

UWAGA NOWE KONTO DOCHODOWE SŁUŻĄCE DO WPŁAT ZA DUPLIKATY LEGITYMACJI, ŚWIADECTW
RZĄDOWY PROGRAM DOBRY START  2022 R.
ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY – BIULETYN NFZ
INFORMACJA – OBOWIAZEK NOSZENIA MASECZEK NA TERENIE SZKOLY STAN PRAWNY NA DZIEN -21.01.2022 R.
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
WNIOSEK DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY 2022/2023
ZAŁ.1. OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEWOZU 2022/2023
PROCEDURA KONTAKTÓW ORAZ WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
TEMATYKA I TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
INFORMACJA DOTYCZĄCA PODRĘCZNIKÓW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023 KLASY PP
GRANICE I KONSEKWENCJE
TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W ODNIESIENIU DO DZIECKA
ULOTKA – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW NA TERENIE SOSW
BEZPIECZNA SZKOŁA – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
GDZIE SZUKAĆ POMOCY ? – TELEFONY ZAUFANIA
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – UCZNIA PEŁNOLETNIEGO SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content