SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Obchody Światowego „Dnia Wody” w klasach 7,8 SP ZET oraz PP

Obchody Światowego „Dnia Wody” w klasach 7,8 SP ZET oraz PP
24 marca 2021

Światowy ,,Dzień Wody,, obchodzony jest 22 marca każdego roku pod innym hasłem. W 2021 roku hasło brzmi: ,,Woda – zrównoważony rozwój,, To święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. Ponad miliard ludzi na świecie cierpi z braku dostępu do czystej wody pitnej. Dla uczniów w klasach 7,8 SP ZET oraz w Szkole Przysposabiającej do Pracy przygotowana została pogadanka na temat: ,,Bez wody nie ma życia” oraz materiały edukacyjne: Wędrówka kropel wody, Woda – bezcenny skarb, Obieg wody w przyrodzie, Oszczędzamy wodę. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, zagadki, zapoznali się z prezentacją oraz filmikiem. Podczas zajęć ekologicznych wykonany został plakat.

Ewa Tarnowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content