SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Udział Szkoły Przysposabiającej do Pracy w akcji „Szkoła pamięta”

Udział Szkoły Przysposabiającej do Pracy w akcji „Szkoła pamięta”
30 października 2023

Kolejny już raz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy włączyli się do akcji rządowej „Szkoła pamięta”. Młodzież z klas: 1 a PP i 2 a PP wraz z nauczycielkami udali się na pobliski cmentarz przy Sanktuarium Św. Antoniego na Górce Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej, aby wyszukać najstarsze groby oraz odnaleźć miejsce pochówku osób zasłużonych dla naszego miasta. Pomimo deszczowej aury, udało się osiągnąć cel naszej wycieczki oraz sporządzić fotodokumentację odnalezionych pomników i nagrobków. Odwiedzenie cmentarza było także okazją do modlitwy za zmarłych, zapalenia zniczy pod pomnikiem ofiar Katynia oraz na najstarszych miejscowych grobach.
Nasza wyprawa była zarówno lekcją historii, jak i okazją do kształtowania postaw patriotycznych oraz wyrazem pamięci o tych, którzy żyli przed nami i budowali społeczność naszego miasta oraz przyczynili się do jego rozwoju.

#szkołapamięta

L.Jakubowska
M.Rozwadowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content