Rehabilitacja

Świadczymy kompleksową rehabilitację dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami wieku rozwojowego, problemami neurologicznymi, genetycznymi, między innymi takimi jak:
– mózgowe porażenie dziecięce (MPDz),
– zespół Downa,
– uszkodzenie splotu barkowego,
– przepuklina oponowo – rdzeniowa,
– wodogłowie,
– małogłowie,
– zespoły wad mnogich,
– choroby metaboliczne,
– upośledzenie umysłowe,
– epilepsja,
– choroby genetyczne
– autyzm

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Prowadząca: mgr Ewa Witczak – fizjoterapeuta, tyfloterapeuta, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju.

Gimnastyka korekcyjna w naszej placówce jest prowadzona w ramach rewalidacji grupowej. Na zajęcia jest wymagane skierowanie od lekarza specjalisty: ortopedy, neurologa lub lekarza ze specjalizacją rehabilitacja ruchowa. Skierowania na gimnastykę korekcyjną są przyjmowane do końca maja każdego roku szkolnego na następny rok szkolny.

1. Główne cele i założenia gimnastyki korekcyjnej

• Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu
• Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe do stanu prawidłowego
• Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka
• Propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowej postawy, poprzez ukierunkowaną i skorygowaną aktywność fizyczną pomimo różnych rodzajów niepełnosprawności u dzieci.
• Doprowadzenia sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

2. Działania o charakterze psychoterapeutycznym

• Trening zachowania
• Prowokowanie do podjęcia własnej aktywności

METODY STOSOWANE W REHABILITACJI
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content