Publikacje

PUBLIKACJE WŁASNE NAUCZYCIELI

BILATERALNA INTEGRACJA – PROGRAM PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY
ROZWÓJ FUNKCJI SIĘGANIA,MANIPULACJI, ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W OKRESIE NIEMOWLĘCYM
TERAPIA ODDECHOWA
FM-FASCIAL MANIPULATION – MANIPULACJE POWIĘZI
FELINOTERAPIA
REHABILITACJA DZIECI ZE WZMOŻONYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIOWYM
PIONIZACJA
ZABURZENIA PROCESÓW POZNAWCZYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NARZĄDU RUCHU
WYKORZYSTANIE TECHNIK POWIĘZIOWYCH W TERAPII DZIECI
NIEPRAWIDŁOWY ROZWÓJ I TERAPIA RĘKI DZIECKA ZE SPASTYCZNOŚCIĄ
TERAPIA Z ZASTOSOWANIEM ORTEZY DYNAMICZNEJ DUNAG 02
POMASUJ MNIE MAMO, POMASUJ MNIE TATO!
KINESIOTAPING
PNF
TERAPIA ZABAWOWA
TERAPIA TKANEK MIĘKKICH
UCZYMY MAŁE DZIECKO Z WIELORAKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WYKORZYSTYWAĆ ZMYSŁY
FAZY REAKCJI EMOCJONALNEJ RODZICÓW W SYTUACJI POJAWIENIA SIĘ DZIECKA NIEPŁNOSPRAWNEGO

PUBLIKACJE, WIADOMOŚCI DLA SPECJALISTÓW

RĘKA DOMINUJĄCA I RĘKA ASYSTUJĄCA W DIAGNOZIE DZIECKA
LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYN DOLNYCH METODĄ SELEKTYWNEJ RIZOTOMII KORZENI GRZBIETOWYCH
OKOŁOPORODOWE USZKODZENIE SPLOTU RAMIENNEGO – CO ROBIĆ TUŻ PO PORODZIE?
POLECANE LINKI DLA PROFESJONALISTÓW
PROBLEM USZKODZENIA SPLOTU BARKOWEGO I SPOSOBU POSTĘPOWANIA NEUROCHIRURGICZNEGO
NEUROCHIRURGICZNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA SPASTYCZNOŚCI
STAWIANIE, PIONIZACJA W PIONIZATORACH ORAZ ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE
WCZEŚNIACTWO – 11 FAKTÓW I MITÓW NA TEMAT WCZEŚNIACTWA
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content