SOSW Ośrodek Czystość wody

Czystość wody

Jakość wody basenowej – wyniki badań

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach publikujemy wyniki badań próbek wody basenowej dokonywane przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Wyniki badań:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 1053/2021
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 0938/2021
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 0183/2021
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 0086/2021
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 0013/2021
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content