Dyrekcja

DYREKTOR

mgr Violetta Trzcina

WICEDYREKTOR ds. ORGANIZACYJNYCH

mgr Jolanta Nowak

WICEDYREKTORZY

Przedszkole Specjalne nr 2


mgr Elżbieta Konieczna

Szkoła Podstawowa kl. I-III

mgr Anna Caputa

Szkoła Podstawowa kl. IV-VI

mgr Agnieszka Warchala

Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII

mgr Monika Dziopa

Szkoła Podstawowa ZET kl. I-VI

mgr Małgorzata Dolińska – Stanek

Szkoła Podstawowa ZET kl. VII-VIII
Szkoła Przysposabiająca do Pracy


mgr Danuta Krzystanek-Żak

IV Liceum Ogólnokształcące
Branżowa Szkoła I Stopnia


mgr Elżbieta Chycka

GRW, WWR, Rewalidacja


mgr Magdalena Podsiadło

Świetlica

mgr Marlena Regulska-Lis

Świetlica


mgr Marzena Białas

Grupy wychowawcze (internat)

mgr Jarosław Caputa

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content