SOSW Ośrodek Wolontariat

Wolontariat

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej
działa Szkolny Wolontariat w ramach, którego pracują:

Szkolny Klub Wolontariatu
Szkolne Koło Caritas

Obydwa koła zrzeszają na zasadzie dobrowolnej uczniów naszego ośrodka oraz nauczycieli. Obydwa koła działają zgodnie z Regulaminem Szkolnego Wolontariatu w SOSW i realizują zadania wynikające z planów pracy, których nadrzędnym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Szkolny Klub Wolontariatu

Szkolny Klub Wolontariatu jest organizacją uczniowską działającą na terenie naszego ośrodka, skupiającą wolontariuszy, a więc ludzi dobrej woli, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym. Klub włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność:
• charytatywną
• opiekuńczą
• wychowawczą

Celem klubu jest wychowanie młodzieży do pracy wolontariackiej, niesienie pomocy potrzebującym. Klub współpracuje i działa na rzecz Hospicjum Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, sosnowieckiego schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz niesie koleżeńską pomoc uczniom naszego Ośrodka.

Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas jest katolicką organizacją uczniowską działającą na terenie naszego ośrodka i powołaną do życia przez Dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Szkolne koło włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność:
• charytatywną
• opiekuńczą
• wychowawczą

Celem koła jest wychowanie dzieci i młodzieży do wolontariatu chrześcijańskiego i mobilizacja ich do działania na rzecz potrzebujących. Chodzi o praktyczną realizację chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka. Poprzez uczestniczenie w kole staramy się kształtować u dzieci i młodzieży postawy otwarcia na drugiego człowieka, odpowiedzialności, uczciwości, rzetelnej pracy i umiejętności współdziałania, jak również propagowanie tych postaw w środowiskach, w których działamy. Jest to organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie naszego ośrodka, a następnie poza nim oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritasu.

Przykładowe formy naszej pracy:
– zbiórki odzieży, słodyczy, zabawek, przyborów szkolnych itp.,
– prace manualne ( kartki, stroiki itp.),
– współorganizowanie i uczestnictwo w kiermaszach (bożonarodzeniowy, wielkanocny),
– uczestniczenie w koncertach charytatywnych,
– współpraca ze środowiskiem lokalnym,
– pomoc jako wolontariusze w domach pomocy społecznej, domu dziecka, Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka, hospicjum im. Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu,
– włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej,
– udział w różnych formach organizowanych przez Caritas (spotkania informacyjne, warsztaty, wyjazdy, dni skupienia, nabożeństwa).

DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

Szkolne Koło Caritas

IV ANDRZEJKOWY BAL WOLONTARIUSZA
KROMKA CHLEBA – CZYLI ZBIERAMY PRZYPRAWY
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA CARITAS 2018/2019 SEMESTR I I II
DZIEŃ BABCI I DZIADKA – „POD DĘBEM”
SZKOLNY DZIEŃ WOLONTARIUSZA
KARTKI DLA HOSPICJUM ŚW. TOMASZA
PIERNIKOWE PREZENTY
TAK, POMAGAM
AKCJA – PODARUJ KWIATEK DONICZKOWY
AKCJA – „KROMKA CHLEBA”
UDZIAŁ W III ANDRZEJKOWYM BALU WOLONTARIUSZA – „VIVAT NIEPODLEGŁA”
WOLONTARIUSZE DLA NIEPODLEGŁEJ
Plan pracy Szkolnego Koła Caritas w roku szkolnym 2018/2019 I semestr
WOLONTARIUSZE CARITAS NA START !
DZIAŁANIA SZKOLNEGO KOŁA CARITASU
„TAK, POMAGAM” ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI DLA POTRZEBUJĄCYCH
„POWINNO SIĘ BYĆ DOBRYM JAK CHLEB…”
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA CARITAS – Semestr II 2017/2018

Szkolny Klub Wolontariusza

Rok szkolny 2021/2022

WIELKIE SERCE W ŚWIĄTECZNEJ PACZCE #RAZEMNAŚWIĘTA
ZWIERZĘTA TEŻ CHCĄ MIEĆ ŚWIĘTA! #RAZEMNAŚWIĘTA
KARTKA DLA SENIORA #RAZEMNAŚWIĘTA
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU DLA HOSPICJUM

Rok szkolny 2020/2021

PRZEDŚWIĄTECZNA WIZYTA WOLONTARIUSZY BRANŻOWEJ SZKOŁY W HOSPICJUM
PRZEDŚWIĄTECZNE AKCJE WOLONTARIUSZY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU 2018
Plan pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019 I semestr
„POLSKA DLA ŚWIATA… SOLIDARNI Z OFIARAMI WOJNY”
„SIĘ POMAGA…SIĘ ZROBI…SIĘ UZBIERA…SIĘ OTWORZY…”
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU – OZDOBY WIELKANOCNE DLA PODOPIECZNYCH SOSNOWIECKIEGO HOSPICJUM
Z WIZYTĄ DO SOSNOWIECKIEGO HOSPICJUM IM. ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content