SOSW Ośrodek Grupy wsparcia

Grupy wsparcia

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Z ZAKRESU WSPOMAGANIA WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GŁĘBOKĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
GRUPA WSPARCIA „TĘCZA”
GRUPA WSPARCIA „SŁONECZKO”
INNY WYMIAR TERAPII BIOFEEDBACK SPECJALISTYCZNE BADANIA QEEG
WARSZTATY – ROZWÓJ KOMUNIKACJI U OSÓB Z GŁĘBSZĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WARSZTATY ALTERNATYWNYCH METOD KOMUNIKACJI
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content