SOSW Ośrodek Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

POROZUMIENIE Z RODZICAMI – SZKOŁA – WYŻYWIENIE 2022/2023
POROZUMIENIE Z RODZICAMI – INTERNAT – WYŻYWIENIE 2022/2023
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
UPOWAŻNIENIENIE INNYCH OSÓB DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEWOZU 2022/2023
WNIOSEK DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA 2022/2023
WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZDALNEGO NAUCZANIA UCZNIOWI OBJĘTEMU NAUCZANIEM INDYWIDUALNYM
OPINIA ZESPOŁU O PRZEDŁUŻENIU OKRESU NAUKI
ZGODA NA PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI
ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA
DRUK DO ZWOLNIENIA Z II JĘZYKA
DRUK DO ZWOLNIENIA Z W-F
OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY
WNIOSEK URLOPOWY
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SOSW
ZAŁĄCZNIK 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA ZE ŚRODKÓW ZFŚS
ZAŁĄCZNIK 2 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZFŚS ZA ROK 2020
ZAŁĄCZNIK 3 UMOWA SOSW ZFŚS
ZAŁĄCZNIK 4 KLAUZULA INFORMACYJNA (CUW) ZFŚS
WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY ZDROWOTNEJ KN
PORĘCZENIE POŻYCZKI – DO UMOWY SOSW ZFŚS
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
OPIEKA NA SYNA/CÓRKĘ
WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
WZÓR PROGRAMU DO ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
IPET – wzór SP, LO, BS
IPET – wzór przedszkole 
Modyfikacja IPET
ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content