SOSW Ośrodek Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

DEKLARACJA O KORZYSTANIU Z POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ 2023/2024
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
UPOWAŻNIENIENIE INNYCH OSÓB DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEWOZU 2023/2024
WNIOSEK DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA 2024/2025
WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZDALNEGO NAUCZANIA UCZNIOWI OBJĘTEMU NAUCZANIEM INDYWIDUALNYM
OPINIA ZESPOŁU O PRZEDŁUŻENIU OKRESU NAUKI
ZGODA NA PRZEDŁUŻENIE OKRESU NAUKI
ARKUSZ SAMOOCENY NAUCZYCIELA
DRUK DO ZWOLNIENIA Z II JĘZYKA
DRUK DO ZWOLNIENIA Z W-F
OŚWIADCZENIE O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY
WNIOSEK URLOPOWY
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SOSW
ZAŁĄCZNIK 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA ZE ŚRODKÓW ZFŚS
ZAŁĄCZNIK 2 OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZFŚS
ZAŁĄCZNIK 3 UMOWA SOSW ZFŚS
ZAŁĄCZNIK 4 KLAUZULA INFORMACYJNA (CUW) ZFŚS
WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA POMOCY ZDROWOTNEJ KN
PORĘCZENIE POŻYCZKI – DO UMOWY SOSW ZFŚS
WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA DO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
REGULAMIN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
WNIOSEK OPIEKA NA SYNA/CÓRKĘ – PEDAGOG
WNIOSEK OPIEKA NA SYNA/CÓRKĘ – AiO
WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
WZÓR PROGRAMU DO ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
IPET – wzór SP, LO, BS
IPET – wzór przedszkole 
Modyfikacja IPET
Ocena Efektywności IPET
ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZESPOŁU KLASYFIKACYJNEGO
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content