Historia

HISTORIA SOSW

Lipiec 1990 r.

• Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach bezpłatnie wydzierżawiło obiekt miastu Dąbrowa Górnicza z przeznaczeniem na Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niewidzących i Słabowidzących.

02. 08. 1990 r.

• Zaadaptowano budynek po Szkole Kombinatu Budownictwa Ogólnego „Zagłębie” dla potrzeb nowego Ośrodka. Ośrodek zajął miejsce na I i II piętrze, a na parterze zostało ulokowane V LO.

03. 09. 1990 r.

• Pierwsza uroczysta akademia rozpoczynająca rok szkolny. Przygotowano miejsca dla 135 uczniów, ale naukę rozpoczęło 50 dzieci ze Śląska i Zagłębia, którym zapewnili opiekę wykwalifikowani nauczyciele. Była to pierwsza w woj. katowickim szkoła podstawowa z internatem dla dzieci słabo widzących i niewidomych. Łącznie było 6 oddziałów od kl. 0-VII. Pracę rozpoczęło 14 nauczycieli w szkole oraz dyrektor mgr Ewa Maliba i kier. internatu mgr Zygmunt Kuliński.

Październik 1990 r.

• 16 uczniów wyjechało na pierwsze śródroczne kolonie do Mandø w Danii.
• Założenie „Zespołu Muzyki Dawnej” – uczniowie SP pod kierunkiem mgr Teresy Leśniak założyli zespół instrumentalny fletów prostych grający muzykę renesansową.

24. 04. 1991 r.

• Ośrodek gościł delegację nauczycieli z Anglii.

Wrzesień 1991 r.

• Zagospodarowano III piętro na internat. Wyprowadziło się V LO, a pomieszczenia na parterze przeznaczono na klasy i pracownie. Październik 1991r. Wizyta w Ośrodku Ministra Edukacji dr Anny Radziwiłł.

09. 04. 1992 r.

• Ośrodek skupia 90 dzieci niedowidzących i niewidomych. Rozpoczęto starania o utworzenie klas pierwszych LO w roku szkol. 1992/1993.

23. 06. 1992 r.

• Pożegnanie pierwszych absolwentów klas VIII.

02. 09. 1992 r.

• Otwarto dwie pierwsze klasy LO przy Ośrodku – dyrektorem została inż. Ewa Przyniczyńska. Po raz pierwszy odbyło się ślubowanie młodzieży VI LO. Zagospodarowano IV piętro budynku.
• Powstaje nowa pracownia pisania na maszynie czarnodrukowej.
• Rozpoczyna działalność szkolny radiowęzeł.

03. 11. 1992 r.

• PZN przekazał 7 sztuk maszyn brajlowskich otrzymanych od Instytutu Perkinsa w Stanach Zjednoczonych.

Wrzesień 1993 r.

• Otwarto pracownię komputerową, w której było: 10 komputerów z kolorowymi monitorami i drukarką, zestaw kilku najbardziej popularnych programów użytkowych.

29. 09. 1993 r.

• 20 osób z LO bierze udział w pieszym rajdzie po Ustroniu i okolicy.

12-15. 05. 1994 r.

• Udział w Międzynarodowym Przeglądzie Muzycznym dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem wzroku – Brno.

22-27. 05. 1994 r.

• 13 osób ze Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego wyjechało na wycieczkę do Finlandii.

01. 09. 1994 r.

• Uruchomienie pracowni do nauki pisma Braill′a.

Styczeń 1995 r.

• W Ośrodku uczyło się 115 dzieci w wieku od 7 do 19 lat. Oprócz programu szkolnego uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych: rehabilitacji wzroku, rewalidacjach indywidualnych, orientacji przestrzennej, nauce pisma Braill’a, nauce pisania na maszynie czarnodrukowej i innych. Czerwiec 1995r.
• Po raz pierwszy zostały zorganizowane Dni Otwarte Ośrodka.

Październik 1996 r.

• W pomieszczeniach piwnicy rozpoczyna działalność Klub „Hades”

20. 01. 1996 r.

• Pierwsza studniówka uczniów ostatniej klasy LO.

Marzec 1996 r.

• Ruszyła w Ośrodku „Poradnia dla Dziecka Słabowidzącego i Niewidomego”.

7 – 8. 05. 1996 r.

• Pierwszy egzamin dojrzałości. Szkołę pożegnało 20 abiturientów.

17. 03. 1997 r.

• Ośrodek odwiedzili goście ze Stanów Zjednoczonych.

01.06. 1997 r.

• Dziewięcioro niewidzących dzieci z SP uczestniczyło w żeglarskiej wyprawie na Mazury.

Wrzesień 1997 r.

• Rok rozpoczęło 87 uczniów w SP, 99 uczniów w LO. W internacie mieszkało 114 uczniów.

1. 09. 1997 r.

• Powstaje gabinet do badań wad wzroku – punkt konsultacyjny dla rodziców i innych osób zainteresowanych pracą z dzieckiem słabo widzącym i niewidomym.

1. 09. 1997 r.

• Urządzono pracownię orientacji przestrzennej. Październik 1998r. – osiągnięcia szachowe i czołowe krajowe lokaty doprowadziły do rejestracji w Ośrodku Klubu Sportowego „Jutrzenka” Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Niedowidzących CROSS w Dąbrowie Górniczej.

14. 10. 1998 r.

• Podejmowanie gości z Holandii – członków Międzynarodowej Rady ds. Edukacji Osób z Wadami Wzroku.

10. 12. 1998 r.

• Ośrodek odwiedzają członkowie holenderskiej Fundacji „Serce dla Polski”.

01. 09. 1999 r.

• Rozpoczęli naukę uczniowie pierwszej klasy Gimnazjum nr 15 – w 3 oddziałach uczyło się 27 uczniów.
• Poszerzenie działalności Ośrodka o wczesną interwencję, grupę przedszkolną i klasę „O”.
• Uruchomienie nowej pracowni komputerowej wyposażonej w 10 zestawów lektorskich.
• Powstaje pracownia rehabilitacji ruchowej.
• Powstaje pracownia gospodarstwa domowego.
• Wprowadzenie nowych przedmiotów: alternatywne metody nauczania i adaptacja funkcjonalna.

15. 11. 1999 r.

• Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego zainstalowano na terenie Ośrodka automat telefoniczny.

09-13.07. 2000 r.

• Udział w Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowej Rady do Spraw Kształcenia Osób z Dysfunkcją Wzroku (ICVU) Kraków 2000 – prezentacja dokonań artystycznych oraz udział w sesjach i seminariach popularnonaukowych poświeconych problemowi dzieci z wadami wzroku na świecie.

01. 09. 2000 r.

• Ośrodek otrzymał podziękowania i błogosławieństwo od papieża Jana Pawła II w odpowiedzi na życzenia urodzinowe wysłane przez dzieci.
• Rozpoczęło działalność Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze.
• Uruchomiono nowa pracownię komputerową z 10 stanowiskami.

20-23. 10. 2000 r.

• W Pałacu Kultury Zagłębia obchodzono 10-lecie istnienia Ośrodka.

10-20. 11. 2000 r.

• 10-osobowa grupa odbyła pielgrzymkę do Świątyni Matki Bożej w Lourdes zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Maj 2001 r.

• Spotkanie naszych uczniów z żoną Ambasadora Japonii.

Październik 2001 r.

• SOSW organizuje paraolimpiadę nad jeziorem Pogoria dla Ośrodków Rehabilitacyjnych i Szkół Specjalnych z Dąbrowy Górniczej i okolicznych miast.

01. 09. 2002 r.

• Rozpoczynają naukę dwie pierwsze klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
• Założenie przy Ośrodku Stowarzyszenia „Razem do celu”. Październik 2002r.
• Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego mgr B. Czerwińska została wyróżniona w konkursie „Złoty Kaganek” organizowanym przez Gazetę Wyborczą.

18 – 22. 11. 2002 r.

Zorganizowanie przez Ośrodek Tygodnia Kultury Europejskiej i otwarcie Klubu Europejskiego. 01. 09. 2003r.
• Otwarcie pracowni wczesnego wspomagania dziecka i rodziny.
• Szkoły: Podstawowa i LO przystąpiły do programu „Szkoła z klasa”.
• Uczniowie LO przystąpili do programu Unii Europejskiej „Sokrates-Comenius” (współpraca ze szkołami partnerskimi: Anglii, Francji, Belgii, Włoch, Niemiec)

Marzec 2004 r.

• Wizyta w Ośrodku partnerów z programu „Socrates Comenius”.

01. 09. 2004 r.

• Szkoła Podstawowa i LO przystąpiły do programu „Czytam-Myślę-Działam” i po roku pracy uzyskały sprawność „Nasza szkoła uczy myślenia”.
• Wprowadzone zostają zajęcia hipoterapii.

13. 09. 2004 r.

• Uroczyste przekazanie Ośrodkowi samochodu peugeot, którym do szkoły będą dowożone dzieci.

01. 10. 2004 r.

• Szkoła Podstawowa otrzymuje Certyfikat „Szkoły z klasą” podpisany przez Prezydenta RP.
• LO otrzymuje Certyfikat „Szkoły z klasą” podpisany przez Prezydenta RP.

05. 10. 2004 r.

• Otwarcie nowego placu zabaw dla najmłodszych uczniów

Luty 2005 r.

• W UM zapada decyzja o budowie nowego Ośrodka z kompleksem sportowym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

25. 05. 2005 r.

• Otwarto bibliotekę z podręcznikami szkolnymi pisanymi brajlem. Książki przekazało Śląskie Kuratorium Oświaty

Maj 2005 r.

• Pierwszy egzamin praktyczny w kl. III ZSZ.

23. 11. 2005 r.

• Prezydent miasta otworzył w Ośrodku „Izbę regionalną”.

Styczeń 2006 r.

• Przekazanie uczniom pracowni Tomatisa.

Październik 2006 r.

• Po raz pierwszy obchodzono w Ośrodku Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

01. 06-07. 06. 1997 r.

• 10 uczniów z klasy II Szkoły Podstawowej odbyło rejs po wodach Jeziora Jeziorak.

01. 09. 2007 r.

• Dyrektorem SOSW zostaje mgr Violetta Trzcina.

Wrzesień 2007 r.

• Przystąpienie do realizacji drugiego projektu europejskiego w ramach programu „Uczenie przez całe życie” pt. „Pokonujemy dzielące nas różnice słowem i gestem.”

09. 11. 2007 r.

• W czasie Święta Białej Laski Prezydent Miasta został obdarowany został Orderem Uśmiechu
• Prezydent Miasta otworzył nowoczesną pracownię nauki pisma Braill′a.

29. 11. 2007 r.

• W Ośrodku zorganizowano I Integracyjny Konkurs Recytatorski w 65 rocznicę śmierci Janusza Korczaka dla uczniów SP i Gimnazjów.

Lipiec 2008 r.

• Kilkoro niewidomych uczniów wyrusza w rejs po Bałtyku na żaglowcu „Zawisza Czarny” w ramach akcji „Zobaczyć morze”.

09. 11. 2008 r.

• Otwarcie nowoczesnej pracowni pisma Braill’a wyposażonej w 7 nowoczesnych maszyn brajlowskich

04. 02. 2008 r.

• Wizyta gości z Francji w ramach programu Comenius – goście zwiedzili Ośrodek i uczestniczyli w zajęciach.

24-30 .04. 2008 r.

• 15 osób biorących udział w programie Sokrates Comenius wyjechało do Francji na Międzynarodowe Seminarium. Nasza grupa teatralna wystawiła spektakl: „Szkoła na wesoło”.

16. 04. 2008 r.

• W czasie Dnia Otwartego Ośrodka działające w Dąbrowie Górniczej Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych podpisały wspólną deklarację powołującą do życia Ruch Społeczny „Dąbrowa z Niepełnosprawnymi”.

06. 11. 2008 r.

• Otwarcie Pracowni Doświadczania Świata.

29. 05. 2009 r.

• W Hali Sportowej Centrum odbył się I Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzieży Słabo Widzącej o Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej, którego współorganizatorem był Ośrodek.

3. 06. 2009 r.

• Szkoła Podstawowa nr 7 otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

06. 11. 2009 r.

• Prezydent Miasta uroczyście otworzył nowoczesną pracownię językową wyposażoną w urządzenia multimedialne wykorzystywane do nauki języków obcych, a szczególnie w tak pomocne uczniom maszyny brajlowskie i programy mówiące.
• Święto Białej Laski – wśród zaproszonych, honorowym gościem była Pani Zofia Książek-Bregułowa – kandydatka na Patrona SOSW.

1. 12. 2009 r.

• Otwarto czytelnię czasopism w wersji elektronicznej „De Facto” tzw. internetowy kiosk z czasopismami dla osób niewidomych.
• W Ośrodku został zorganizowany I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w 200 rocznicę urodzin L. Braille’a „ Zmysłami postrzegam świat” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

01. 02 -24. 06. 2010 r.

• Uczniowie ZSZ przystąpili do realizacji programu „Zioła w ogrodzie na tarasie i balkonie” i urządzili patio przy szkolnym warsztacie.

16. 02. 2010 r.

• Nasi uczniowie zostali zaproszeni do katowickiego Domu Kultury na benefis 90 rocznicy urodzin i 60-lecie pracy artystycznej Zofii Książek-Bregułowej.

23. 03. 2010 r.

• Odbył się Rajd „Przebiśnieg”, w którym po raz pierwszy brali udział nasi uczniowie. Celem rajdu było poznanie walorów krajoznawczo – przyrodniczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na wiosenną wędrówkę wybrali się uczniowie szkoły zawodowej. Kwiecień 2010r.
• Decyzją Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Zofia Książek-Bregułowa zostaje Patronem Ośrodka. maj 2010 r.
• Odbyły się pierwsze warsztaty „Czym jest obraz” dla uczniów niewidomych i słabo widzących w Muzeum Śląskim w Katowicach zorganizowane przez pracowników muzeum przy współpracy nauczycieli naszego Ośrodka

01. 10. 2010 r.

• Prezydent Zbigniew Podraza, Jolanta Kwaśniewska, Bp. Grzegorz Kaszak, dyrektorzy zainteresowanych szkół – Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 i naszego Ośrodka oraz wielu innych ludzi dobrej woli uroczyście wbili „pierwszą łopatę” pod budowę ośrodka dla niepełnosprawnych dzieci

05. 10. 2012 r.

• Z petycją o pomoc i finansowe wsparcie budowy nowego ośrodka wyruszyła z Dąbrowy do Warszawy grupa sportowców. Petycję wręczali posłom uczniowie z naszego Ośrodka i uczniowie z ZSS nr 5.

07. 10. 2010 r.

• Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka z okazji 20-lecia placówki odbyła się w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego w Dąbrowie Górniczej

08.10. 2010 r.

• W Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczystość przekazania sztandaru, nadania Ośrodkowi Imienia Zofii Książek-Bregułowej oraz obchody 20-lecia istnienia placówki .

09. 11. 2010 r.

• Dyrektor Violetta Trzcina otrzymała statuetką i tytuł Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka przyznawany przez organizatorów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty

23. 11. 2010 r.

• Odbył się II Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Recytatorski „Muzyka wokół nas” zorganizowany w 200 rocznice urodzin Fryderyka Chopina – honorowym gościem była Patronka Ośrodka – Zofia Książek-Bregułowa styczeń 2011 r.
• Ośrodek otrzymał zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” biorąc udział w projekcie ogłoszonym przez MEN a współfinansowanym przez Unie Europejska.

16. 03. 2011 r.

• Poetka, aktorka i Patronka naszego Ośrodka obchodziła wraz z nami swoje 91 urodziny

23-28. 03. 2011 r.

• Gościliśmy w naszym Ośrodku grupę uczniów z Wielkiej Brytanii z Hougall College. 13. 04. 2011 r.
• Prezydent Miasta Zbigniew Podraza w towarzystwie dyr. Violetty Trzciny dokonał otwarcia sali integracji sensorycznej.

24. 04. 2011 r.

• Zorganizowano I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Błogosławiony Jan Paweł II”

10. 06. 2011 r.

• Przedszkole otrzymało certyfikat i tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

12. 07. 2011 r.

• Pięciu uczniów zakończyło rejs na jachcie szkoleniowym „Zawisza Czarny uczestnicząc w projekcie „Zobaczyć Morze”.

19. 04. 2012 r.

• Wyjątkowi goście odwiedzili nasz Ośrodek, rozmawiali z uczniami, byli w wielu pomieszczeniach, które służą nam za miejsce do pracy i zabawy. Mieliśmy wiec okazję powitać Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Posłankę na Sejm RP Beatę Małecką-Liberę, Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera, Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniewa Podrazę wraz z zastępcami oraz Dyrektora Delegatury KO Grzegorza Raczka.

31. 05. 2012 r.

• Nasi dwaj uczniowie LO reprezentowali Ośrodek na XVIII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

01.09. 2012 r.

• Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego dołączyli do ogólnopolskiej akcji „Samorządy mają głos”.

Październik 2012 r.

• Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej rozpoczęli udział w Międzynarodowym Programie Comenius – „Uczenie się przez całe życie”.

26. 11. 2012 r.

• Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach przy współpracy nauczycieli SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej zorganizował konferencję dla nauczycieli szkół masowych i metodyków – „Współczesne tendencje w wychowaniu i nauczaniu przedszkolnym dzieci słabo widzących, niewidomych oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

05-06. 12. 2012 r.

• Po raz pierwszy zorganizowano w Ośrodku Puchar Polski w Tenisie Stołowym Dźwiękowym.

20. 12. 2012 r.

• Pierwsza Wigilia w nowym Ośrodku przy ulicy Swobodnej 59.

08. 02. 2013 r.

• Pożegnaliśmy stary Ośrodek przy ulicy Wybickiego 1.

15. 03. 2013 r.

• W obecności władz państwowych, miejskich, oświatowych i kościelnych uroczyście otworzono nowy Ośrodek.

07. 10. 2013 r.

• Ośrodek gościł grupę niewidomych i słabowidzących uczniów z Petersburga, którzy przebywali w naszym województwie w ramach wymiany międzyszkolnej.

16. 12. 2013 r.

• Gościem placówki był Ambasador Tajwanu w Polsce – Jack C. K. Chianga – przekazał wychowankom zestaw pomocy dydaktycznych.

22. 11. 2013 r.

• Uczeń VI LO – Paweł Wilk otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2013/2014. 28.02 do 03.03.2014 r.
• Siedmioro uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej w Dąbrowie Górniczej wyruszyło w ramach projektu polsko – słowackiego „Pogranicze bez barier” na narciarski podbój Beskidów. 02.04. 2014 r.
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej w Dąbrowie Górniczej gościł przedstawicieli szkół i ośrodków z Danii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Chorwacji i Litwy, którzy przebywają w naszym kraju dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 23.04.2014 r.
• Trzech najlepszych tegorocznych absolwentów VI LO odebrało z rąk Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazy świadectwa z wyróżnieniem.

06. 06. 2014 r.

• Nauczyciele, uczniowie i pracownicy Ośrodka pożegnali swoją Patronkę Zofię Książek-Bregułową. 18.09.2014 r.
• Mieliśmy przyjemność gościć w Ośrodku Małżonkę Prezydenta RP – Panią Annę Komorowską. 18 – 20. 09. 2014 r
• W placówce zorganizowano I Międzynarodowe Sympozjum Przedmiotowo-Metodyczne – „Tyflopedagogika bliżej praktyki”. 09-13. 03.2015 r.
• Wizyta studyjna w ramach projektu Apple Tree Project. gościliśmy młodzież z Rumunii, Węgier, Czech, Holandii, Portugalii, Estonii.

23. 04. 2015 r.

• Nasz maturzysta znalazł się w gronie najlepszych uczniów Dąbrowy Górniczej i uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Miasta. 28. 04.2015 r.
• Nasz Ośrodek odwiedzili goście z Francji, którzy przyjechali do Dąbrowy Górniczej na zaproszenie władz miasta. Reprezentowali Stowarzyszenie „Solidarna Pomoc Ludziom”. 30.04.2015 r.
• Przez nauczycieli Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostało zorganizowane I Szkolne Forum Przedsiębiorczości. Gośćmi byli przedstawiciele firm, zakładów pracy, organizacji z terenu miasta oraz uczniowie i rodzice. 02- 03.06.2015 r.
• W naszym Ośrodku miało miejsce Ogólnopolskie Forum Tyflopedagogów i Psychologów. 19 – 20.11.2015 r.
• Uroczyście obchodzono 25 – lat istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej. 02.12 2015 r.
• Uczennica VI LO Alina Sowa otrzymała Stypendium „Prezesa Rady Ministrów

16. 03. 2016 r.

• Uchwałą Rady Miejskiej Miasta Dabrowa Górnicza przekształcono Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek – Bregułowej w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w skład którego weszły: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych, Zespół Szkół Specjalnych nr 5 oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 6. 01.09.2016 r.
• W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 500 uczniów z różnymi dysfunkcjami rozpoczęło nowy rok szkolny. 23.11.2016r.
• Uczennica IV LO – Milena Kuczyńska – otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. 15.03.2017 r
• W naszym Ośrodku odbył się II Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „ Szkolny Mistrz Ortografii”.

30. 03. 2017 r.

• Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w naszym Ośrodku odbyło się coroczne spotkanie z młodzieżą z dąbrowskich szkół podstawowych, która zapoznała się z tematyką autyzmu i zaburzeń integracji sensorycznej występujących w zespole Aspergera.26.04.2017r.
• Byliśmy organizatorami III Wojewódzkiego Konkursu „Triatlon Matematyczny”. 27.04.2017r.
• W finale XXII Regionalnego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie” organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Częstochowie nasi uczniowie zajęli I, II i III miejsce w kategorii – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

07 – 14. 05. 2017 r.

• Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum naszego Ośrodka uczestniczyli w końcowej wizycie w ramach realizowanego w szkole międzynarodowego projektu Erasmus + ”Go to school – be a fool!” w mieście Paderborn, Niemcy. 12.05.2017 r.
• Nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie autobusu. Nasz Ośrodek otrzymał go od Urzędu Miasta i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 16.05.2017 r
• W Hali Widowiskowo – Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej odbyła się IV Wojewódzka Korekcyjna Olimpiada ” Kocykowa” organizowana przez rehabilitantów naszego Ośrodka.

18-24. 09. 2017 r.

•Gościliśmy w Ośrodku grupę młodzieży wraz z pedagogami z Rosji, ze Szkoły – Internatu dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących nr 1 im. Grota w Petersburgu, w której tydzień wcześniej przebywali uczniowie IV LO w ramach projektu: „Taniec – międzynarodowy język przyjaźni wystukiwany nogami”.

Wrzesień 2017 r.

• Uczniowie IV LO uczestniczyli w Ogólnopolskiej Akcji „Narodowego Czytania” „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Za udział w akcji podziękowania i okolicznościowy egzemplarz „Wesela” przekazał nam Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Andrzej Duda. 30.09.2017 – 08.10.2017r.
• Uczniowie klas pierwszych IV LO wyjechali do Poronina w ramach realizacji międzynarodowego projektu YOUNG MAN CAN- SEE DEMOCRACY finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus +.

22-14. 09.2017 r.

• Nauczyciel naszego Ośrodka uczestniczył w Brukseli w warsztatach z cyklu Future Classroom Lab „Make learning accessible: Special Educational Needs in my classroom”, który dotyczył wykorzystania nowoczesnych technologii w klasach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 09.11.2017 r.
• Uczennica IV LO – Milena Kuczyńska – otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content