SOSW Ośrodek Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rok szkolny 2022/2023

Ubezpieczenie NNW DZIECI I MŁODZIEŻY

UWAGA !!!

Maksymalny termin wpłat pieniędzy na ubezpieczenie to 5 października 2022 r.

Dnia 20.10.2022 (czwartek) od 7.30 – 15.30 członkowie rady rodziców będą ponownie przyjmować wpłaty na radę rodziców w holu przy recepcji.

Oferta ubezpieczenia EDU PLUS rok szkolny 2022 / 2023 dla uczniów i personelu SOSW w Dąbrowie Górniczej
Ubezpieczenie EDU PLUS – dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców prosi o dobrowolną wpłatę (min 30zł) na składkę w roku szkolnym 2021/2022.

Pieniądze można przekazywać:

1. Wychowawcom – w załączonych kopertach wraz z informacją: imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła oraz kwota jaką Państwo uiścili. W późniejszym czasie w tych samych kopertach będzie przekazane Państwu potwierdzenie wpłaty (na druku KP)

2. Członkowie Rady Rodziców będą osobiście przyjmować wpłaty na składkę 11 października (poniedziałek) w godzinach 7:30 – 15:00 przy recepcji Ośrodka.

Nadmienię, iż zgodnie z regulaminem RR (dostępnym na stronie internetowej w zakładce Rada Rodziców), jeżeli rodzice każdego dziecka w grupie dokonają wpłaty na RR to na pisemny wniosek wychowawcy, połowa wpłaconej kwoty ze składek może być wypłacona dla potrzeb dzieci w danej grupie.

Zachęcamy serdecznie do wpłat, za co z góry dziękujemy.

W ramach zapoznania się i lepszej komunikacji między rodzicami w ciężkich czasach pandemii i RODO założyliśmy na Facebooku grupę prywatną

SOSW DG PRZEDSZKOLE

SOSW DG SZKOŁA PODSTAWOWA

SOSW DG SP ZET (Zespół Edukacyjno-Terapeutyczny)

SOSW DG GRW (Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze)

SOSW DG PP (Szkoła Przysposabiająca do Pracy)

SOSW DG Branżowa Szkoła I stopnia

SOSW DG Liceum Ogólnokształcące

gdzie możemy się poznać, wymienić informacjami, pomysłami, czasami problemami.

Zachęcamy również do kontaktu za pomocą e-maila: RadaRodzicow2021@interia.pl

Magdalena Kowalska
Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców
mama ucznia SP 2bz

Na prośbę Rodziców, Ubezpieczyciel wyraził zgodę na wydłużenie terminu dokonywania wpłat na konto do 10.10.2021r

Ubezpieczenie NNW DZIECI I MŁODZIEŻY
Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group

POLISA EDU-A/P096625 SKŁADKA 26,50 SUMA UBEZPIECZENIA 12 000

POLISA EDU-A/P096631 SKŁADKA 41,50 SUMA UBEZPIECZENIA 20 000
Konto ,,Pilier’’M.M.Kałuża s.c.

34 1240 1330 1111 0010 5099 0194

W tytule proszę wpisać imię nazwisko dziecka, klasa, odział szkolny.

Rada Rodziców informuje iż w tym roku szkolnym wpłaty na ubezpieczenie będą przyjmowane tylko na konto podane wyżej.

POLISA EDU 096625 12TYS
POLISA EDU 096631 20TYS
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW 2020/2021
REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW 2021/2022
KONTAKT Z RADĄ RODZICÓW 2021/2022
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content