SOSW Ośrodek Nauczyciele

Nauczyciele

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
MISTRZOSTWA ŚWIATA ŻEGLARZY
KURS GAME BASED LEARNING W GRECJI
OGŁOSZENIE
PROJEKT ERASMUS+ „RAZEM JESTEŚMY AKTYWNI W EDUKACJI”
PROJEKT ERASMUS+ „RAZEM JESTEŚMY AKTYWNI W EDUKACJI”
REKRUTACJA ERASMUS REALIZACJA 01.05.2022 – 28.02.2023
REGULAMIN REKRUTACJI SOSW ERASMUS REALIZACJA 01.05.2022 – 28.02.2023
ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY – BIULETYN NFZ
INFORMACJA – OBOWIAZEK NOSZENIA MASECZEK NA TERENIE SZKOLY STAN PRAWNY NA DZIEN -21.01.2022 R.
MATERIAŁY EDUKACYJNE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ
W związku ze zmianami przepisów wprowadzonych od 01.01.2022r. w ramach Nowego Ładu prosimy o zapoznanie z „Informatorem dla Pracowników”
ZESPOŁY I KOMISJE KLASY SP- 1-3 2023/2024
ZESPOŁY I KOMISJE KLASY SP- 4-8 2023/2024
ZESPOŁY I KOMISJE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 2023/2024
ZESPOŁY I KOMISJE KLASY SP ZET – 1-6 2023/2024
ZESPOŁY I KOMISJE KLASY SP ZET – 7-8 2023/2024
ZESPOŁY I KOMISJE KLASY PRZEDSZKOLE 2023/2024
ZESPOŁY I KOMISJE KLASY GRW 2023/2024
DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W RAMACH KAMPANII HIV/AIDS – REALIZACJI PROFILAKTYKI HIV AIDS
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ – PORADNIK MEN
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
MEN – BEZPIECZNA SZKOŁA – ZAGROŻENIA I ZALECANE DZIAŁANIA
MEN – DOBRE PRAKTYKI W CZASIE EDUKACJI ZDALNEJ
MEN, GIS – NOWE NARKOTYKI – PORADNIK DLA NAUCZYCIELI
INFOLINIA CUW
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA – PORADNIK UODO DLA SZKÓŁ
PORADNIK MEN – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – NOWE REGULACJE PRAWNE
ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ POLECA
NAUKA ZDALNA PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH – REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW
BEZPŁATNA E-KONFERENCJA „WIĘCEJ I BLIŻEJ – JAK NOWOCZESNA EDUKACJA WSPIERA NAUCZYCIELI
INFORMACJA MEN – Realizacja awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
PROGRAM „POTRZEBUJĘ – STUDIUJĘ”
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – ZAPRASZA NA NOWY NABÓR
DOSTOSOWANIA DLA UCZNIÓW SŁABOWIDZĄCYCH
CIEKAWE STRONY INTERNETOWE, PROGRAMY, APLIKACJE DLA NAUCZYCIELI
Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły?
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?
PLAKAT
INFORMACJA – „PRZESTRZEŃ DLA EDUKACJI – SZKOŁA JEST NASZA!”
PLAKAT – PRZESTRZEŃ DLA EDUKACJI – SZKOŁA JEST NASZA
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

PUBLIKACJE / DOBRE PRAKTYKI

PROGRAM EDUKACYJNY: „AKTYWNA ŚWIETLICA”
PROGRAM ROZGRZEWKI APARATU ARTYKULACYJNEGOI GŁOSU
GŁOSKA C – JAK UTRWALIĆ PRAWIDŁOWĄ ARTYKULACJĘ?
R – JAK UTRWALIĆ PRAWIDŁOWĄ ARTYKULACJĘ
ULOTKA S JAK UTRWALIĆ PRAWIDŁOWĄ ARTYKULACJĘ
IDIOMY AAC
WIOSNA
DOM
KREATYWNE METODY W NAUCZANIU SPECJALNYM – PROJEKT ERASMUS+
NOTATKA DNI ERASMUSA
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA REHA
FILM Z FUNDACJI WYGRAJMY RAZEM
SZLACHETNA PACZKA 2020
PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI NA ODLEGŁOŚĆ…
ROLA MOTYWACJI W NAUCZANIU ZDALNYM
TERAPIA RĘKI
PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
SZLACHETNA PACZKA
WYKŁAD PRZEDSTAWIONY NA KONFERENCJI RP W DN. 19.11.2019 R.
WYKŁAD B. MICHALIK PRZEDSTAWIONY NA KONFERENCJI 19.11.2019 R.
SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW 2018/2019
ARTETERAPIA KLUCZEM KOMUNIKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – REALIZACJA PROJEKTU ERASMUS +
ŚWIĘTO BIAŁEJ LASKI W SOSW 23.10.2019
SZKOLENIE LEGO EDUCATION
JESZCZE RAZ O WYPALENIU ZAWODOWYM – JAK ROZPOZNAĆ, JAK SOBIE RADZIĆ
FESTIWAL EMPATII W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ I KOORDYNACJI WZROKOWO – RUCHOWEJ. STYMULACJA SŁUCHOWA
SZKOLENIE W WIŚLE
ZAGROŻENIA I ZALECANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO UCZNIÓW
WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW SI W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM
ŚWIATOWE DNI ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – 02-05.04.2019
WARSZTATY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU
POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
PROGRAM WŁASNY PT. „SZKOLNA AKADEMIA DOBREGO SMAKU”
ROLA ZABAWY W PROFILAKTYCE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ – TWORZENIE PROJEKTÓW
ZACHOWANIA TRUDNE, A KOMUNIKACJA AAC
ROLA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
ROZWÓJ PROCESÓW EMOCJONALNO – MOTYWACYJNYCH U OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ROZWIJANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI U UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWAŃ.
CO TO JEST SENSOPLASTYKA?
WYKORZYSTANIE KINESIOTAPINGU W LOGOPEDII
EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU 03-07.12.2018 r.
KOMUNIKACJA NAUCZYCIELA/SPECJALISTY Z RODZICEM A FAZY AKCEPTACJI PRZEZ RODZICA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SWOJEGO DZIECKA
SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
WYKORZYSTANIE SPRZĘTÓW WYPOSAŻENIA SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
BAJKA TERAPEUTYCZNA – LENKA
UWAGA JAKO ŹRÓDŁO MOTYWACJI DO AKTYWNOŚCI DZIAŁANIA DZIECKA Z AUTYZMEM
METODY UZYSKIWANIA PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSEK
ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE
WYBRANE FORMY I METODY ORGANIZACJI ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA UCZNIÓW SŁABOWIDZĄCYCH
INNOWACJE REALIZOWANE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ ZAJĘCIACH DODATKOWYCH W KLASACH LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
DMUCHAJKI LOGOPEDYCZNE – czyli jak wydłużyć fazę wydechową
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – PREZENTACJA BSH
DOBRE PRAKTYKI – LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III LO
SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ DLA NAUCZYCIELI SOSW PT. „RETRO ZABAWY”.
Prezentacja – załącznik nr 1
Zdjęcie – załącznik nr 2
Prezentacja – załącznik nr 3
PROJEKT: „ARTETERAPIA KLUCZEM KOMUNIKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
TWÓRCZE METODY PRACY Z UCZNIAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ZABAWY LOGORYTMICZNE
ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DO PRACY W DOMU
ĆWICZENIA USPRAWNIANIAJACE WIDZENIE
MAKATON
WYKORZYSTANIE METODY SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNEJ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM – PROCEDURY POSTĘPOWANIA
PROGRAM TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM – TEACCH
PSYCHOSTYMULACYJNE METODY KSZTAŁTOWANIA I ROZWOJU MOWY
ŚMIESZNE MINKI – CZYLI JAK USPRAWNIĆ MOTORYKĘ NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH
TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z AUTYZMEM 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM
WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
WYKORZYSTANIE MAS PRZEKSZTAŁCALNYCH NA ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ
ZABURZENIA MOWY I ICH PRZYCZYNY U DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE – LOGOPEDYCZNE
METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS
PREZENTACJA ETWINNING WARSZAWA
ROZWIJAMY ZMYSŁ DOTYKU
SEMINARIUM ETWINNING
JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AFAZJĄ
KWARTALNIK PIERWSZAKA – JUŻ W SZKOLE CZ.1
KWARTALNIK PIERWSZAKA – ŚLUBOWANIE CZ.2
TERAPIA PODSTAWĄ EDUKACJI UCZNIA Z AUTYZMEM
OGÓLNOPOLSKA AKCJA SZKOŁA NA PTAK!
FILM – „DZIEŃ BABCI I DZIADKA – MAŁY”
FILM – ZAJĘCIA W KLASACH I-VIII ZET ROK SZKOLNY 2018/2019
FILM – „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”
FILM – „SZKOŁA TWÓRCZEGO GOTOWANIA”
FILM – ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
FILM – MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content