SOSW Ośrodek Dokumenty ośrodka

Dokumenty ośrodka

STATUTY I REGULAMINY

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 2 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 1 IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
 STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ NR 1 IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 UCHWAŁA NR 12/2021/2022
 REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
 REGULAMIN PRACY ZDALNEJ/HYBRYDOWEJ
 REGULAMIN INTERNATU SOSW 
 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO
REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU DO SZKOŁY I ODWOZU ZE SZKOŁY
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W SOSW
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH LO I BS
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
PROCEDURA PRZEDŁUŻENIA NAUKI W SOSW
PROCEDURY INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW W SPR. ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘĆ WYKONYWANYCH W POSZCZEGOLNYCH STOPNIACH ALARMOWYCH I STOPNIACH ALARMOWYCH CRP

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2022/2023

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SP 1-3
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SP 4-8
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SP 1-8 ZET
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA BR
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA LO
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SPP
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW REWALIDACYJNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

PROGRAMY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE 2022/2023

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
ROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – UCZNIA PEŁNOLETNIEGO SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.

Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych – Inspektor Ochrony Danych Łukasz Więckowski, email: odo@cuw.dg.pl

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03

Skip to content